Rozdział I - Rzeczpospolita

Artykuł 24.

Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.

Rozdział I - Rzeczpospolita

Artykuł 24.

Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł