Rozdział I - Rzeczpospolita

Artykuł 23.

Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne. Zasada ta nie narusza postanowień art. 21 i art. 22.

Rozdział I - Rzeczpospolita

Artykuł 23.

Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne. Zasada ta nie narusza postanowień art. 21 i art. 22.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł