Rozdział I - Rzeczpospolita

Artykuł 22.

Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w  drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.

Rozdział I - Rzeczpospolita

Artykuł 22.

Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w  drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł