Rozdział I - Rzeczpospolita

Artykuł 14.

Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.

Rozdział I - Rzeczpospolita

Artykuł 14.

Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł