Rozdział I - Rzeczpospolita

Artykuł 9.

Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.

Rozdział I - Rzeczpospolita

Artykuł 9.

Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł