Rozdział I - Rzeczpospolita

Artykuł 3.

Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.

Rozdział I - Rzeczpospolita

Artykuł 3.

Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł