Rozdział I - Rzeczpospolita

Artykuł 2.

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Rozdział I - Rzeczpospolita

Artykuł 2.

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł

Rozdział I - Rzeczpospolita

Artykuł 2.

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.