Rozdział XIII - Przepisy przejściowe i końcowe

Artykuł 243

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Rozdział XIII - Przepisy przejściowe i końcowe

Artykuł 243

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.


Wydrukuj ten artykuł