Rozdział XIII - Przepisy przejściowe i końcowe

Artykuł 240

W okresie roku od dnia wejścia w życie Konstytucji ustawa budżetowa może przewidywać pokrywanie deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązań w centralnym banku państwa.

Rozdział XIII - Przepisy przejściowe i końcowe

Artykuł 240

W okresie roku od dnia wejścia w życie Konstytucji ustawa budżetowa może przewidywać pokrywanie deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązań w centralnym banku państwa.


Wydrukuj ten artykuł