Rozdział X - Finanse publiczne

Artykuł 218

Organizację Skarbu Państwa oraz sposób zarządzania majątkiem Skarbu Państwa określa ustawa.

Rozdział X - Finanse publiczne

Artykuł 218

Organizację Skarbu Państwa oraz sposób zarządzania majątkiem Skarbu Państwa określa ustawa.


Wydrukuj ten artykuł