Rozdział IX - Organy kontroli państwowej i ochrony prawa Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Artykuł 215

Zasady i tryb działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jej organizację oraz szczegółowe zasady powoływania jej członków określa ustawa.

Rozdział IX - Organy kontroli państwowej i ochrony prawa -Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Artykuł 215

Zasady i tryb działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jej organizację oraz szczegółowe zasady powoływania jej członków określa ustawa.


Wydrukuj ten artykuł