Rozdział IX - Organy kontroli państwowej i ochrony prawa Rzecznik Praw Obywatelskich

Artykuł 210

Rzecznik Praw Obywatelskich jest w swojej działalności niezawisły, niezależny od innych organów państwowych i odpowiada jedynie przed Sejmem na zasadach określonych w ustawie.

Rozdział IX - Organy kontroli państwowej i ochrony prawa - Rzecznik Praw Obywatelskich

Artykuł 210

Rzecznik Praw Obywatelskich jest w swojej działalności niezawisły, niezależny od innych organów państwowych i odpowiada jedynie przed Sejmem na zasadach określonych w ustawie.


Wydrukuj ten artykuł