Rozdział IX - Organy kontroli państwowej i ochrony prawa Rzecznik Praw Obywatelskich

Artykuł 208

1. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych.
2. Zakres i sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich określa ustawa.

Rozdział IX - Organy kontroli państwowej i ochrony prawa - Rzecznik Praw Obywatelskich

Artykuł 208

1. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych.
2. Zakres i sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich określa ustawa.


Wydrukuj ten artykuł