Rozdział IX - Organy kontroli państwowej i ochrony prawa Najwyższa Izba Kontroli

Artykuł 207

Organizację oraz tryb działania Najwyższej Izby Kontroli określa ustawa.

Rozdział IX - Organy kontroli państwowej i ochrony prawa -Najwyższa Izba Kontroli

Artykuł 207

Organizację oraz tryb działania Najwyższej Izby Kontroli określa ustawa.


Wydrukuj ten artykuł