Rozdział IX - Organy kontroli państwowej i ochrony prawa Najwyższa Izba Kontroli

Artykuł 204

1. Najwyższa Izba Kontroli przedkłada Sejmowi:
  1) analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej,
  2) opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów,
  3) informacje o wynikach kontroli, wnioski i wystąpienia, określone w ustawie.
2. Najwyższa Izba Kontroli przedstawia Sejmowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.

Rozdział IX - Organy kontroli państwowej i ochrony prawa - Najwyższa Izba Kontroli

Artykuł 204

1. Najwyższa Izba Kontroli przedkłada Sejmowi:
  1) analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej,
  2) opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów,
  3) informacje o wynikach kontroli, wnioski i wystąpienia, określone w ustawie.
2. Najwyższa Izba Kontroli przedstawia Sejmowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.


Wydrukuj ten artykuł