Rozdział IX - Organy kontroli państwowej i ochrony prawa Najwyższa Izba Kontroli

Artykuł 201

Organizację Trybunału Stanu oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa.

Rozdział IX - Organy kontroli państwowej i ochrony prawa - Najwyższa Izba Kontroli

Artykuł 201

Organizację Trybunału Stanu oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa.


Wydrukuj ten artykuł