Rozdział VIII - Sądy i Trybunały
Trybunał Konstytucyjny

Artykuł 197

Organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa.

Rozdział VIII - Sądy i Trybunały
Trybunał Konstytucyjny

Artykuł 197

Organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa.


Wydrukuj ten artykuł