Rozdział VIII - Sądy i Trybunały
Trybunał Konstytucyjny

Artykuł 188

Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:
  1) zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
2) zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
  3) zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,
  4) zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,
  5) skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1.

Rozdział VIII - Sądy i Trybunały
Trybunał Konstytucyjny

Artykuł 188

Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:
  1) zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
2) zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
  3) zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,
  4) zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,
  5) skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1.


Wydrukuj ten artykuł