Rozdział VIII - Sądy i Trybunały - Sądy

Artykuł 182

Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości określa ustawa.

Rozdział VIII - Sądy i Trybunały - Sądy

Artykuł 182

Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości określa ustawa.


Wydrukuj ten artykuł