Rozdział VIII - Sądy i Trybunały - Sądy

Artykuł 179

Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony.

Rozdział VIII - Sądy i Trybunały - Sądy

Artykuł 179

Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony.


Wydrukuj ten artykuł