Rozdział VIII - Sądy i Trybunały - Sądy

Artykuł 177

Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów.

Rozdział VIII - Sądy i Trybunały - Sądy

Artykuł 177

Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów.


Wydrukuj ten artykuł