Rozdział VIII - Sądy i Trybunały - Sądy

Artykuł 176

1. Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne.
2. Ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają ustawy.

Rozdział VIII - Sądy i Trybunały - Sądy

Artykuł 176

1. Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne.
2. Ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają ustawy.


Wydrukuj ten artykuł