Rozdział VI - Rada ministrów i administracja rządowa.

Artykuł 150

Członek Rady Ministrów nie może prowadzić działalności sprzecznej z jego obowiązkami publicznymi.

Rozdział VI - Rada ministrów i administracja rządowa.

Artykuł 150

Członek Rady Ministrów nie może prowadzić działalności sprzecznej z jego obowiązkami publicznymi.


Wydrukuj ten artykuł