Rozdział VI - Rada ministrów i administracja rządowa.

Artykuł 148

Prezes Rady Ministrów:
  1) reprezentuje Radę Ministrów,
  2) kieruje pracami Rady Ministrów,
  3) wydaje rozporządzenia,
  4) zapewnia wykonywanie polityki Rady Ministrów i określa sposoby jej wykonywania,
  5) koordynuje i kontroluje pracę członków Rady Ministrów,
   6) sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach określonych w Konstytucji i ustawach,
  7) jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej.

Rozdział VI - Rada ministrów i administracja rządowa.

Artykuł 148

Prezes Rady Ministrów:
  1) reprezentuje Radę Ministrów,
  2) kieruje pracami Rady Ministrów,
  3) wydaje rozporządzenia,
  4) zapewnia wykonywanie polityki Rady Ministrów i określa sposoby jej wykonywania,
  5) koordynuje i kontroluje pracę członków Rady Ministrów,
   6) sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach określonych w Konstytucji i ustawach,
  7) jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej.


Wydrukuj ten artykuł