Rozdział V - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Artykuł 139

Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu.

Rozdział V - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Artykuł 139

Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu.


Wydrukuj ten artykuł