Rozdział V - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Artykuł 137

Prezydent Rzeczypospolitej nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

Rozdział V - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Artykuł 137

Prezydent Rzeczypospolitej nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.


Wydrukuj ten artykuł