Rozdział IV - Sejm i Senat - Organizacja i działanie

Artykuł 124

Do Senatu stosuje się odpowiednio przepisy art. 110, art. 112, art. 113 i art. 120.

Rozdział IV - Sejm i Senat - Organizacja i działanie

Artykuł 124

Do Senatu stosuje się odpowiednio przepisy art. 110, art. 112, art. 113 i art. 120.


Wydrukuj ten artykuł