Rozdział IV - Sejm i Senat - Posłowie i senatorowie.

Artykuł 108

Do senatorów stosuje się odpowiednio przepisy art. 103-107.

Rozdział IV - Sejm i Senat - Posłowie i senatorowie.

Artykuł 108

Do senatorów stosuje się odpowiednio przepisy art. 103-107.


Wydrukuj ten artykuł