Rozdział IV - Sejm i Senat - Wybory i kadencja

Artykuł 97

1. Senat składa się ze 100 senatorów.
2. Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

Rozdział IV - Sejm i Senat - Wybory i kadencja

Artykuł 97

1. Senat składa się ze 100 senatorów.
2. Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.


Wydrukuj ten artykuł