Rozdział IV - Sejm i Senat - Wybory i kadencja

Artykuł 96

1. Sejm składa się z 460 posłów.
2. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.

Rozdział IV - Sejm i Senat - Wybory i kadencja

Artykuł 96

1. Sejm składa się z 460 posłów.
2. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.


Wydrukuj ten artykuł