Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki
człowieka i obywatela - obowiązki

Artykuł 86

Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa.

Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki
człowieka i obywatela - obowiązki

Artykuł 86

Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa.


Wydrukuj ten artykuł