Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki
człowieka i obywatela - obowiązki

Artykuł 84

Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w  tym podatków, określonych w ustawie.

Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki
człowieka i obywatela - obowiązki

Artykuł 84

Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w  tym podatków, określonych w ustawie.


Wydrukuj ten artykuł