Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki
człowieka i obywatela - obowiązki

Artykuł 83

Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki
człowieka i obywatela - obowiązki

Artykuł 83

Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.


Wydrukuj ten artykuł