Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki
człowieka i obywatela - obowiązki

Artykuł 82

Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne.

Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki
człowieka i obywatela - obowiązki

Artykuł 82

Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne.


Wydrukuj ten artykuł