Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki
człowieka i obywatela - zasady ogólne

Artykuł 81

Praw określonych w art. 65 ust. 4 i 5, art. 66, art. 69, art. 71 i art. 74-76 można dochodzić w granicach określonych w ustawie.

Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki
człowieka i obywatela - zasady ogólne

Artykuł 81

Praw określonych w art. 65 ust. 4 i 5, art. 66, art. 69, art. 71 i art. 74-76 można dochodzić w granicach określonych w ustawie.


Wydrukuj ten artykuł