Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki
człowieka i obywatela - wolności i prawa polityczne

Artykuł 60

Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach.

Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki
człowieka i obywatela - wolności i prawa polityczne

Artykuł 60

Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach.


Wydrukuj ten artykuł