Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki
człowieka i obywatela - wolności i prawa polityczne

Artykuł 57

Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określać ustawa.

Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki
człowieka i obywatela - wolności i prawa polityczne

Artykuł 57

Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określać ustawa.


Wydrukuj ten artykuł