Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki
człowieka i obywatela - zasady ogólne

Artykuł 46

Przepadek rzeczy może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki
człowieka i obywatela - zasady ogólne

Artykuł 46

Przepadek rzeczy może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.


Wydrukuj ten artykuł