Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
zasady ogólne

Artykuł 37

1. Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji.
2. Wyjątki od tej zasady, odnoszące się do cudzoziemców, określa ustawa.

Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki
człowieka i obywatela - zasady ogólne

Artykuł 37

1. Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji.
2. Wyjątki od tej zasady, odnoszące się do cudzoziemców, określa ustawa.


Wydrukuj ten artykuł