Rozdział I - Rzeczpospolita

Artykuł 9

Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.

Rozdział I - Rzeczpospolita

Artykuł 9

Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.


Wydrukuj ten artykuł