Rozdział I - Rzeczpospolita

Artykuł 3

Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.

Rozdział I - Rzeczpospolita

Artykuł 3

Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.


Wydrukuj ten artykuł