Rozdział I - Rzeczpospolita

Artykuł 1

Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.

Rozdział I - Rzeczpospolita

Artykuł 1

Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.


Wydrukuj ten artykuł